Svensk konst 1900 - 2000: Kap 1 Bakgrund
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 2 Nittonhundratalets Gryning
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 3 Visionära Outsiders
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 4 Det Moderna Genombrottet
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 5 Naivism och Nysaklighet
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 6 Expressiva Realister
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 7 Purism och Absurdism
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 8:1 Funktion - dröm - region - vision
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 8:2 Funktion - dröm - region - vision
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 9:1 Modernismens Andra Våg
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 9:2 Modernismens Andra Våg
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 9:3 Modernismens Andra Våg
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 9:4 Modernismens Andra Våg
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 9:5 Modernismens Andra Våg
Svensk konst 1900 - 2000: Kap 9:6 Modernismens Andra Våg


hilma af klint konstnär eller medium
hilma af klint konstnär eller medium bilaga
Konstnärsporträtt Hilma Af Klint

Baltiska utställningen i Malmö 1914
Baltiska utställningen

konstnärer-kolorister som bott på Stenungsön

Herman Gotthardts donation nordisk modernism 1914-1943

Piet Mondrian och Teosofin - Influenser på resan mot det abstrakta måleriet

Abstrakt konst idag. En studie av Ann Edholm och Jacob Dahlgrens förhållande till modernismen

Bilden av den andra bilden - en undersökning i manligt och kvinnligt uttryck med den abstrakta expressionismen som studieobjekt

Det imaginära & det konkreta

En Studie i Rött - Mark Rothkos abstrakta målningar (uppsats)

Halmstadgruppen En studie av tidningsartiklar från 1930-talet (c uppsats)

Tillbaka till Konkret Realism

Målare,musiker, poet, tänkare –men först och främst PaulKlee

Olle Bærtling - Kvarteret Bærtling

Kubistiskt måleri En gestaltande undersökning av det kubistiska bildrummet

Randi Fisher – Svensk Modernist

Tor Bjurström och Göteborgskoloristerna (Bok Håkan Wettre)

Endre Nemes - En främling i provinsen (Bok Håkan Wettre)

Vad är konstverket värt: